Doing good better

Introductie Effectief Altruïsme

Waarom goede bedoelingen alleen niet genoeg zijn

Veel mensen streven ernaar om goed te doen. Goede bedoelingen alleen kunnen echter leiden tot onverwacht slechte resultaten.

Een schoolvoorbeeld: PlayPump was een briljante uitvinding om Afrika ten zuiden van de Sahara van drinkwater te voorzien. Kinderen speelden op een carrousel - ontworpen om tegelijkertijd water uit een lokale bron te pompen. Het zou de vrouwen van het dorp ontlasten.

Beroemdheden en politici propageerden de PlayPump met hart en ziel.
De media had krantenkoppen als 'Waarom water pompen kinderspel is'. Miljoenen gedoneerde euro's stroomden binnen.

Toch werd er geen rekening gehouden met de praktische kant van het geheel! Auteur William MacAskill legt deze disconnectie uit:
"De meeste draaimolens in de speeltuin draaien vrij rond zodra ze voldoende vaart hebben gekregen - dat maakt ze leuk. Maar om water te pompen, hebben PlayPumps constante kracht nodig, en kinderen die erop spelen zouden snel uitgeput raken".

UNICEF vermeldde dat kinderen vielen, ledematen hadden gebroken of overgaven van de draaiende beweging. Moeders en grootmoeders namen het op zich om de carrousel te duwen - een vernederende taak. Daarbij leverde de PlayPump vijf keer minder water op dan een conventionele pomp, ervan uitgaande dat deze nog niet defect was door gebrek aan reparaties.

De krantenkoppen gingen terug naar het pessimisme over de stand van zaken in de wereld, terwijl een goedbedoeld initiatief vervaagde.


Waarom Effectief Altruïsme?

Effectief Altruïsme betekent een verschuiving in de manier waarop we liefdadigheid benaderen.

De meeste goede doelen programma's lijken zwakke of geen positieve effecten te hebben.
Waarom zo'n ontkoppeling tussen hoe we beweren anderen te helpen en de werkelijke voordelen? Waarom laten we marketing die ons toevallig bereikt onze beslissing om te geven domineren, boven bewijs en argumenten?

Ondanks onze menselijke tekortkomingen om goed te doen in een onzekere wereld wordt het beter! Sinds 1990 is het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft gehalveerd. De kindersterfte is gedaald van 23% in 1950 tot 5% in 2015.

In de afgelopen eeuwen hebben we slavernij gecriminaliseerd, de onderdrukking van vrouwen drastisch verminderd en een begin gemaakt met het verbeteren van de rechten en de acceptatie van LGBTIQ+ mensen.

Waarom laten we armoede en andere mondiale problemen dan nog bestaan? We hebben de kennis en de middelen om situaties die leiden tot onnodig lijden daadwerkelijk te verbeteren. Waarom doen we dat niet?


Wat is Effectief Altruïsme?

Effectief Altruïsme combineert het hart (compassie) met het hoofd (rede en bewijs). We graven in bewijsvoering en argumenten om uit te zoeken welke problemen onze steun het meest nodig hebben.

Om te beginnen overwegen we drie factoren:

  1. Hoe groot is deze kwestie in omvang? Hoeveel individuen worden er getroffen en hoe intensief?
  2. Hoeveel tractie (vooruitgang) kunnen we op dit punt maken als we hier meer middelen aan besteden?
  3. Hoe verwaarloosd is het huidige werk aan deze kwestie? Hoeveel tijd en geld wordt hier al aan besteed?

Het werken op grotere schaal, in meer oplosbare en verwaarloosde problemen heeft een grotere kans om te leiden naar een grotere positieve impact. Maar om als individu en met elkaar een duurzame impact te hebben moet je jezelf in overweging nemen:

  1. In hoeverre ben ik de geschikte persoon om dit werk te bevorderen? Waar kan ik me specialiseren en mijn vaardigheden het beste inbrengen?

Wie is Effectief Altruïsme?

Je hoeft niet alleen te handelen. Bundel je krachten met diverse denkers en medewerkers in Nederland via  lokale meetups, toegewijde projecten, lean charity startups, filantropische stichtingen en academische centra. Of stuur ons een berichtje voor een kopje koffie!  

Sommigen zetten geteste programma's op om meer voortuitgang te boeken in de strijd tegen extreme armoede. Sommigen pleiten voor veranderingen in de manier waarop verwaarloosde dieren worden behandeld. Sommigen onderzoeken grootschalige technologische risico's om de komende generaties te beschermen.

Onze toewijding om beter goed te doen is hetgeen dat onze internationale beweging verbind.  

Meer leren? Verdiep je verder in de materie hier.